K2 INŻYNIERIA sp. z o.o.

Spółka K2 INŻYNIERIA sp. z o.o. / siedziba Zabrze

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421595
 • REGON – 242949120
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy K2 INŻYNIERIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Zabrze

Ulica – Magazynowa 2

Miejscowość – 41-807 Zabrze

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.340851
Długość geogr. – 18.771589

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 42.9 Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

Dane wpisane do KRS

LOTUS GULL POLAND sp. z o.o.

Spółka LOTUS GULL POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421659
 • REGON – 146134492
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy LOTUS GULL POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Stanów Zjednoczonych 34 72

Miejscowość – 04-036 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.23847
Długość geogr. – 21.081366

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

PKD 2 – 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

PKD 3 – 30.1 Produkcja statków i łodzi

Dane wpisane do KRS

KONCEPT sp. z o.o.

Spółka KONCEPT sp. z o.o. / siedziba Czarnochowice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421397
 • REGON – 122559661
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy KONCEPT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Czarnochowice

Ulica – 385

Miejscowość – 32-020 Wieliczka

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.961451
Długość geogr. – 20.0871

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 43.34.Z Malowanie i szklenie

PKD 2 – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

PKD 3 – 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Dane wpisane do KRS

NUGA FAMILY sp. z o.o.

Spółka NUGA FAMILY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421436
 • REGON – 146132122
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-14

Dane adresowe firmy NUGA FAMILY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słowackiego 25

Miejscowość – 01-592 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.27035
Długość geogr. – 20.9814

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

PKD 2 – 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

PKD 3 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

ACOUSTICA sp. z o.o.

Spółka ACOUSTICA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421678
 • REGON – 146141196
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-23

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-15

Dane adresowe firmy ACOUSTICA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Solec 81 B A-23

Miejscowość – 00-382 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.236462
Długość geogr. – 21.032339

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 2 – 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi

PKD 3 – 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Dane wpisane do KRS

SHUO YANG sp. z o.o.

Spółka SHUO YANG sp. z o.o. / siedziba Włocławek

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421295
 • REGON – 341282170
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy SHUO YANG sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Włocławek

Ulica – Piekarska 8

Miejscowość – 87-800 Włocławek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.637379
Długość geogr. – 19.07794

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

NATURE’S VOICE sp. z o.o.

Spółka NATURE’S VOICE sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421348
 • REGON – 242952411
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-05-18

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-12

Dane adresowe firmy NATURE’S VOICE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Partyzantów 11

Miejscowość – 41-200 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280069
Długość geogr. – 19.13605

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Dane wpisane do KRS